İŞLETME HİZMETLERİ

İnşaat kalitesini ve verimliliğini artırmak için; uzman kadrolarımızla insan, mekan ve teknolojiyi birleştiren, yüksek standartlarda etkin ve kaliteli destek hizmetleri sunmaktayız.

Tesis ve binalarımızın bizlere sunduğu yaşam ortamının kalite ve konfor düzeyi, arka plandaki birçok makine ve sistemin iyi çalışması ile sağlanır. Teknik işletme hizmeti, tesislerdeki mevcut altyapının kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda optimize edilerek bakımlar ve onarımlar ile sürekli hizmet verebilir durumda olmasıdır. Bu çalışmalar, ofis alanlarında çalışan memnuniyetine, endüstriyel tesislerde üretime, site ve rezidans gibi yapılarda ise hane halkının konforuna direkt etki etmektedir. 

HOSPITALLY TASARIMI